Sposób dokonywania zamówień

Zmiana nazwy i adresu firmy -Komunikat »

Dostawy produktów Exeltis Poland Sp. z o.o. realizowane są ze składu konsygnacyjnego prowadzonyego przez Poltraf Sp. z o.o. (zlokalizowanego w 05-870 Błonie k. Warszawy, Pass, ul. Stefana Batorego 4).

Sprzedawcą produktów i wystawcą faktury będzie bezpośrednio Exeltis Poland Sp. z o.o.

W związku z powyższym prosimy o kierowanie zamówień produktów w następujący sposób:

  1. Mailem na adres: zamowienia@exeltis.com
  2. Telefonicznie: 503 150 752 lub 22 336 78 06
  3. Osoba do kontaktu: Paweł Pesta, Menadżer Logistyki w Exeltis Poland Sp. z o.o.

Opiekunami klienta hurtowego są:
  1. Dominik Pawłowski: dominik.pawlowski@exeltis.com, tel.: 885 310 312
   1. NIP – potwierdzenie z Urzędu
   2. REGON – potwierdzenie z Urzędu
   3. KRS – aktualny wypis
   4. Koncesja na prowadzenie obrotu lekami (dla miejsca dostawy)

 

Uprzejmie prosimy o przesłanie na adres zamowienia@exeltis.com następujących kserokopii dokumentów, celem dokonania rejestracji w naszym systemie:


   Jeśli płatnikiem jest inny, podmiot prosimy dodać taki sam zestaw dokumentów dla płatnika (NIP, REGON, KRS).

 

Na dodatkowe pytania z Państwa strony odpowiedzą nasi opiekunowie klienta hurtowego.