deflagyn.jpg

ŻEL DOPOCHWOWY WSPOMAGAJĄCY SPONTANICZNĄ REMISJĘ I REGRESJĘ:

- NIEPRAWIDŁOWYCH WYNIKÓW CYTOLOGII SZYJKI MACICY (ASC-US (Atypowe komórki nabłonka płaskiego o nieokreślonym znaczeniu), ASC-H (Atypowe komórki nabłonkowe, gdzie nie można wykluczyć obecności zmian HSIL), LSIL (Zmiany małego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego), HSIL (Zmiany dużego stopnia w komórkach nabłonka płaskiego) / PAP II-p, PAP-III-p, PAP IIID1, PAP IIID2 (Munich III) / PAP III, PAP IIID); lub

- ZMIAN NA SZYJCE MACICY WYWOŁANYCH WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV); lub

- ZMIAN NA SZYJCE MACICY Z DODATNIM WYNIKIEM BIOMARKERÓW p16/Ki-67; 

- NIENOWOTWOROWYCH ZMIAN NA SZYJCE MACICY.   

Specjalne ostrzeżenia: Żel dopochwowy DeflaGyn ® należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem, zwłaszcza w okresie ciąży.

https://deflagyn.pl/

IFU DeflaGyn Instrukcja PL

IFU DeflaGyn Instrukcja wielokrotnego użycia PL

IFU DeflaGyn Instrukcja UA